Avatar for hrsandakan

hrsandakan

hrsandakan's Job Listings

SabahJobs Unknown

Service Admin Clerk (Weemaju Motor (Sabah) Sdn. Bhd.) – Sandakan

Weemaju Motor (Sabah) Sdn. Bhd.
Posted by: hrsandakan

Date: 15 May2019
Sandakan
Sabah, Malaysia
Full-Time
SabahJobs Unknown

Vehicle Sales Consultant (Weemaju Motor (Sabah) Sdn. Bhd.) – Sandakan

Weemaju Motor (Sabah) Sdn. Bhd.
Posted by: hrsandakan

Date: 15 May2019
Sandakan
Sabah, Malaysia
Full-Time
SabahJobs Unknown

Cleaner (Weemaju Motor (Sabah) Sdn. Bhd.) – Sandakan

Weemaju Motor (Sabah) Sdn. Bhd.
Posted by: hrsandakan

Date: 15 May2019
Sandakan
Sabah, Malaysia
Full-Time
SabahJobs Unknown

Tea Lady (Weemaju Motor (Sabah) Sdn. Bhd.) – Sandakan

Weemaju Motor (Sabah) Sdn. Bhd.
Posted by: hrsandakan

Date: 15 May2019
Sandakan
Sabah, Malaysia
Full-Time